Despre ADRE

Despre ADRE

24 august 2014 0 By admin

ASOCIATIA DENTARA ROMANA PENTRU EDUCATIE”, (ADRE)  are ca scop crearea unui cadru de specialitate  care sa reuneasca in rindurile sale pe baza vointei libere a fiecarui candidat, specialisti atat in domeniul medicinei dentare cat si in cel destinat invatamantului superior, racordarea inavatamantului romanesc la cel european, uniformizarea curriculara, in plan national si in plan european.

Pentru realizarea scopului sau, Asociatia are ca obiective:

• Apara si reprezinta interesele membrilor sai, în raporturile cu structurile de putere, organisme, organizatii si institutii nationale si internationale;

• Racordarea curriculelor nationale in teritoriul medicinii dentare la invatamintul europeean.

• Realizarea de granturi in domeniul educatiei cu profund impact practic, crescind performantele in fiecare specialitate in parte

• Realizarea unei interrelatii intre aspectele de asistenta medicala si latura educationala, reflectata in cadrul procesului de educatie medicala continua.

• Creearea de centre metodologice pe teritoriul tarii, adiacente centrelor universitare cu traditie, care sa identifice gradul de pregatire ale practicienilor in domeniile de specialitate ale medicinii dentare si sa pledeze pentru sustinerea teoretice si practice de cursuri si demonstratii practice in aceste domenii., ridicind astfel tintit nivelul de pregatiresi cresterea competentei.

• Realizarea de workshopuri pe diferite aspecte curriculare atit din cadrul pregatirii pentru licenta cit si in cadrul activitatii postuniversitare.

• Crearea diversificarii specialitatilor in domeniu medicinii dentare in deplin acord cu necesitatile prevalentei unui anumit tip de patologie pe anumite zone ale tarii , sau cresterea numarului de competente.

• Materializarea colaborarii intre decanii din Romania  cu celelalte organisme abilitate din teritoriul educational si profesional in scopul obtinerii  sincronizarii aspectelor educationale cu necesitatile practice

• Implicarea cadrelor didactice in activitatea postunivesitara in scopul obtinerii unui proces optim de educatie medicala continua.

• Ridicarea nivelului de sanogenitate populationala prin identificarea nivelului deficitar pe teritoriul tarii si formarea de specialisti in acele teritorii.

• Realizarea de cursuri in vederea obtinerii titlutilor in cadrul ierarhiei medical profesionale

• Realizarea de conferinte, seminarii, congrese  si alte activitati adiacente acestora.

• Editarea de publicatii, cataloage sau periodice pentru imagine sau promotional;

• Editarea de publicatii de specialitate si poate realiza diverse mijloace de informare media;

• Poate înfiinta, în conditiile legii, mijloace de informare în interesul sectorului medical, social  si economic;

• Încheie parteneriate – acorduri de cooperare, cu structuri similare din tara si strainatate.