Editia a XVII-a a Zilelor Facultatii de Medicina Dentara – Al 6-lea Congres International al Sociatiei Dentare pentru Educatie

INREGISTRARE

[box]Termenul limită pentru înregistrare este 17 martie 2014.

Înregistrarea ca participant la Al VIII-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie se face prin completarea şi trimiterea „Formularului de înregistrare” însoţit de copii ale documentelor de plată. [/box]

METODE DE ÎNREGISTRARE:

[box]Formularul de înregistrare completat integral se va trimite astfel:

ONLINE: Prin e-mail pe adresa secretariatului congresului: congresmd2014@gmail.com

OFFLINE

Dacă dovada plăţii se va face pe loc, aceasta va fi acceptată, dar participantul va fi considerat ca fiind înscris după termenul limită (17 martie 2014) şi valoarea taxei de participare se va modifica în consecinţă. [/box]

TAXA DE PARTICIPARE:

[box]Taxa de participare pentru participanţii la Al VIII-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie se va achita în contul
ADRE: RO64 BRDE 240S V073 4740 2400, deschis la BRD – filiala Iaşi, la Secretariatul Facultatii de Medicina Dentara Iasi sau secretariatul Asociatiei Dentare Romane pentru Educatie.

ATENŢIE! La trimiterea documentului care atestă plata taxei de participare trebuie specificat lizibil numele participantului şi menţiunea Al VIII-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie – Taxa participare/Însoţitor/Hands-on pentru a putea fi luat în considerare ca participant

Termene Limita

table1

Termene Limita

table2

*Pentru a vă înscrie în Societatea Română de Reabilitare Orală sau Asociaţia Dentară Română pentru Educaţie vă rugăm să completaţi formularul de adeziune disponibil pe site.
[/box]

LUCRARI STIINTIFICE:

[box]Termenul limită pentru trimiterea titlurilor lucrărilor este 17 MARTIE 2014.

LUCRĂRILE IN EXTENSO, redactate conform specificațiilor afişate pe site(http://www.rjor.ro), se trimit până la data de 17 MARTIE 2014, folosind una din variantele următoare:

  • prin e-mail, ca fişier ataşat, pe adresa secretariatului congresului: congresmd2014@gmail.com
  • prin poştă, pe adresa secretariatului congresului:

SRRO, Str. M. Kogălniceanu nr. 9, Iaşi, cod 700454, România

În cazul transmiterii prin poştă se va trimite un exemplar complet tipărit însoţit de un CD/DVD etichetat (numele autorului, titlul prezentării).

Se acceptă doar lucrări in extenso nepublicate, autorii asumându-şi integral răspunderea asupra conţinutului. [/box]

[box type=”info”]Lucrările in extenso acceptate de către Comitetul Ştiinţific vor fi publicate în revista „Romanian Journal of Oral Rehabilitation” care este acreditată CNCSIS B+ şi este indexată în bazele de date internaţionale EBSCO şi Copernicus. [/box]

[box] ATENŢIE! Nu puteţi trimite lucrări înainte de a vă înscrie!

Vor fi publicate numai lucrările la care cel puţin unul din autori a achitat taxa de participare. Nu se admite transmiterea lucrărilor prin fax!

CONDIŢII DE PREZENTARE

Forma de prezentare a lucrărilor: oral sau poster.

Lucrările prezentate oral: proiectări cu videoproiector asistate de computer (PowerPoint ’97-2007).

Poster: format 90×120 cm.

Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările propuse şi de a selecta lucrările în vederea prezentării orale sau poster.

Autorii care vor prezenta lucrările oral vor furniza Secretariatului Tehnic o copie pe CD sau memory stick a fişierului ce conţine prezentarea lucrării ştiinţifice, în momentul validării înscrierii sau cu minim 3 ore înaintea prezentării. [/box]

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.